رفتن به مطلب
انجمن صنایع معدنی ایران

احیای رزین آنیونی


admin
 اشتراک گذاری

پست های پیشنهاد شده

spacer.png

یکی از علل تولید رزین های آنیونی قوی، نیاز به حذف سیلیکا از آب های صنعتی بود. هرچند که این رزین ها با موفقیت می توانند سیلیکا را از آب حذف کنند، اما حذف سیلیکا از شبکه رزین در هنگام احیای رزین آنیونی ، کار مشکلی است و به خاطر همین مسئله، ظرفیت تعویض کننده ها کاهش مییابد و در ضمن غلظت سیلیکا در آب تصفیه شده خروجی تا حد مطلوب کاهش نمی یابد.

سیلیکا یک اسید بسیار ضعیف است که حتی کمتر از آب تفکیک می شود از این رو، روی هدایت الکتریکی آب تأثیری ندارد. برای رفع این مشکل، سود سوزآور رقیق شده را به دستگاه تعویض آنیونی بازی تزریق می کنند و همچنین زمان تماس بین رزین و سود را افزایش میدهند.

برای افزایش زمان تماس، دبی سود را باید در حد کمی نگه داشت به گونه ای که زمان تماس بین ۷۰ تا ۱۰۰ دقیقه شود. در عمل، شستشوی معکوس، یعنی اولین مرحله از مراحل چهارگانه احیاء را با آب فاقد کاتیون و گرم انجام می دهند. اگر آب حاوی منیزیم باشد خطر تشکیل رسوب (Mg (OH و نیز رسوب چسبنده MgSiO۳ در بستر رزین آنیونی وجود دارد.

گرم بودن آب موجب می شود تا محیط رزین گرم شده و احیای با سود گرم، کامل تر انجام شود. استفاده از بخار آب توصیه نمی شود (موجب آسیب دیدگی رزین ها می شود). لذا با آب بدون کاتیون، سود تجاری ۵۰٪ را تا ۴٪ رقیق کرده و پس از عبور از گرم کن به دمای حدود ۴۹ درجه سانتیگراد رسانده و سپس به واحد رزین آنیونی تزریق می کنند.

بنابراین کل مدت زمان احیا شامل شستشوی معکوس، تزریق سود، شستشوی آهسته و شستشوی سریح حدود سه تا چهار ساعت طول میکشد در حالی که مدت زمان احیا رزین کاتیونی حدود دو ساعت است.

spacer.png

نکته :

باید توجه داشت که قسمتی از آب مصرفی در زمان احیا رزین تعویض یونی بازی را می توان صرفه جویی کرد؛ یعنی می توان آب مرحله شستشوی سریع را، پس از گذشت مدت زمانی که کل مواد جامد محلول ( TDS ) در آن مساوی یا کمتر از TDS آب ورودی به دستگاه تعویض کاتیونی اسیدی شود، برای استفاده مجدد برگشت داد.

نکاتی در خصوص فرآیند احیای رزین آنیونی و کاتیونی :

۱- مقدار اسید لازم برای احیا بسته به حجم و ظرفیت رزین حدود ۸-۵ پوند اسید به ازاء هر فوت مکعب رزین است.

۲- مقدار سود لازم برای احیا بسته به حجم و ظرفیت رزین حدود ۶-۴ پوند سود ۵۰٪ به ازاء هر فوت مکعب رزین است.

۳- زمان احیا معمولاً برحسب متوسط کیفیت آب ورودی ۲۴ ساعت در دو ردیف و یا تانک ذخیره است.

۴- پایان سرویس دهی برمبنای رزین آنیونی است.

۵- شروع فرآیند احیا از رزین کاتیونی است زیرا برای احیای رزین آنیونی به آب بدون کاتیون نیاز است.

۶- به طور کلی هر چه دمای آب بیشتر باشد نشت سیلیکا بیشتر است به طوری که اگر دمای آب C ۳۸ باشد نشت سیلیکا نسبت به آب ۲۴C، ٪۵۰ بیشتر می شود و اگر دمای آب C ۱۰ باشد نشت سیلیکا ۵۰٪ کمتر می شود.

به همین خاطر است که برای حذف سیلیکا در موقع احیا محلول سود کاستیک را گرم می کنند. هر چه دمای احیا بالاتر باشد (دمای محلول سود بیشتر باشد) نشت سیلیکا در هنگام سرویس کاهش مییابد زیرا تعویض سیلیکا در زمان احیا کامل تر انجام گرفته است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 اشتراک گذاری

×
×
  • اضافه کردن...